Objašnjenje naziva vinskih vitrina DUNAVOX


U ovom tekstu objasnićemo značenje pojedinih slovnih i brojnih oznaka koje se javljaju u nazivima vinskih vitrina Dunavox. 

Svaka vinska vitrina Dunavox ima naziv koji je fomrata otprilike:
DX-111.222AAA

Prva slovna oznaka (na mestu DX) služi za klasifikaciju urđaja u neku od kategorija:
“DX” – opšta oznaka za većinu nespecifičnih vinskih vitirna
“DAT” – termoelektrične samostojeće vinske vitrine u energetskoj klasi A
“DAU” – podpultno ugradne vinske vitrine u energetskoj klasi A
“DAB” – potpuno ugradne vinske vitrine u energetskoj klasi A

Prva brojna oznaka (na mestu 111) posle povlake, označava deklarisani kapacitet za 0,75l Bordeaux boce.

Druga brojna oznaka (na mestu 222) posle tačke, označava unutrašnju zapreminu uređaja u litrima – mada kod pojedinih modela ovde može biti odstupanja. 

Druga slovna oznaka (na mestu AAA) služi za dodatne informacije o uređaju, i često je čini neka kombinacija slova:
“K” – kompresorsko hlađenje
“D” – dve zone hlađenja
“T” – tri zone hlađenja
“B” – crni okvir vrata kod ugradnih modela
“SS” – inox okvir vrata kod ugradnih modela
“W” – beli okvir vrata kod ugradnih modela
“.TO” – sistem otvaranja vrata na dodir kod ugradnih modela

Nadamo se da će ovaj tekst nekome pomoći da bolje razume sistem označavanja DUNAVOX artikala i u tom smislu olakšati pretragu i izbor pravog modela za nabavku.